Kundprojekt & Nyheter

Järnet 6

Resultat:

Energibesparing per år, efter installation
30%

Fastighetsägaren Kungsleden köpte under våren 2016 uppdraget
” förebyggande underhåll samt energibesparande installation ”
av VVS Analys AB med följande innehåll:

  • Förslag på åtgärder
  • Kostnad för utförande
  • Möjlig energibesparing

” Entreprenaden medförde initialt färre störningar i den dagliga driften,
Nya aggregat samt även en mycket bra besparing, både el och energi ”
Beställare: Thomas Persson
Teknisk Förvaltare

Lösning.

Förfrågan resulterade i beställning av ventilationsinstallationer i Byggnad 6 med följande insats:

Installation av 2 st Enhetsaggregat med totala luftflödet på ca 8 m3/s.
Tidigare lösning bestod av 1 st system med vätskeburen återvinning samt även återluftsfunktion.
Förslag som lämnades blev uppdelning i 2 st mindre system för respektive fasad samt FTX system med roterande värmeväxlare.

Totalt medförde denna installation en energibesparing på ca 30 % / år
Installationen betald på 4,5 år.

vvs analys ab

Kontor

Cementvägen 2, 136 50 Jordbro

Ring oss

Tel: 08-500 117 03